Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/1544
Title: Психологічні особливісті суддівськодіяльності в Україні
Authors: Буга, Г. С.
Issue Date: 28-Jan-2016
Publisher: Могилевский институт МВД Республики Беларусь
Abstract: В статті розглядаються питання психологічних особливостей суддівської діяльності в Україні, а саме, зазначається, що професійна діяльність суддів має низку психологічних особливостей, обумовлених та тісно пов’язаних з роллю суддівства у суспільстві. В статті доводиться, що найбільшу увагу при здійсненні правосуддя слід приділити такому психологічному складнику, як проблема внутрішнього переконання судді.
Description: Буга, Г. С. Психологічні особливісті суддівськодіяльності в Україні [Электронный ресурс] / Г. С. Буга // Психология и коммуникация в правовой системе : сборник статей / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2016. – 1 электрон. опт. диск (СD-R). ‒ С. 67‒71.
URI: http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/1544
Appears in Collections:Психология и коммуникация в правовой системе (Могилев, 28–29 января 2016 г.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Buga.pdf2.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.