Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/1560
Title: Нацыянальны і ўніверсальны кампаненты ў прыказках юрыдычнага зместу сучаснай беларускай літаратурнай мовы
Authors: Петрушэўская, Ю. А.
Issue Date: 28-Jan-2016
Publisher: Могилевский институт МВД Республики Беларусь
Abstract: Даследуецца нацыянальны і ўніверсальны кампаненты ў прыказках юрыдычнага зместу Цягаў (цягнуў) воўк, пацягнулі і воўка (або Насіў воўк, панеслі і воўка), Факты – рэч упартая, Хто мажа, той і едзе (або Не падмажаш – не паедзеш). Вызначана, што прыказкі не ўваходзяць у нацыянальна-культурны кампанент парэміялагічнай сістэмы сучаснай беларускай літаратурнай мовы, не маюць у складзе нацыянальна маркіраваных лексічных ці граматычных элементаў і не характарызуюцца ў беларускай мове адметнай семантыкай.
Description: Петрушэўская, Ю. А. Нацыянальны і ўніверсальны кампаненты ў прыказках юрыдычнага зместу сучаснай беларускай літаратурнай мовы [Электронный ресурс] / Ю. А. Петрушэўская // Психология и коммуникация в правовой системе : сборник статей / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2016. – 1 электрон. опт. диск (СD-R). ‒ С. 147‒151.
URI: http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/1560
Appears in Collections:Психология и коммуникация в правовой системе (Могилев, 28–29 января 2016 г.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petrusheuskaya.pdf2.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.