Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/1574
Title: Професійна деформація працівників органів внутрішніх справ України: історіографія та феноменологія
Authors: Кісіль, Р.-В. Р.
Issue Date: 28-Jan-2016
Publisher: Могилевский институт МВД Республики Беларусь
Abstract: Викладено узагальнення щодо оцінки сутності негативного феномену професійної деформації працівників ОВС України, її тенденцій. Розглянуто питання значення оптимізації діяльності керівництва МВС України як методу запобігання та протидії професійній деформації. За результатами компаративістичного аналізу екстраговано комплекс факторів, що детермінують інтенсифікацію негативних проявів професійної деформації працівників міліції та виокремлено практичні методи нейтралізації її активності. На основі узагальнень правової доктрини запропоновано інноваційний концепт інтерпретації феномену «професійної деформації працівників ОВС України». Реформування системи МВС України, розширення процесу її інтеграції у цивілізоване співтовариство правоохоронних органів зумовлює необхідність нових оцінок проблеми професійної деформації працівників органів внутрішніх справ України, нових підходів до її вирішення. Аналіз проблеми професійної деформації в історичному контексті розвитку системи наукового знання, як зрештою і аналіз будь-якого іншого соціального явища, неможливий поза визначенням феномену глобалізації як актуалізуючого поля універсального процесу соціальних змін, правомірно окресленого нині як категорія соціальної трансформації. Щодо системи та процесу пізнання вплив глобалізації достатньо суттєвий, оскільки вона впливає, перш за все, на сутність методології – суб’єктивну дослідницьку позицію. Професійна деформація працівників ОВС – це явище сьогодення. Вона існувала завжди – в різних формах, детермінуючись різними чинниками, діючи в різних політичних та соціально-економічних умовах. Проблема виникнення і розвитку сучасних різновидів професійної деформації працівників ОВС не обмежується правовим та психологічним аналізом. Важливою є зміна параметрів самого соціального простору і аналіз системних чинників, які його визначають.
Description: Кісіль, Р.-В. Р. Професійна деформація працівників органів внутрішніх справ України: історіографія та феноменологія [Электронный ресурс] / Р.-В. Р. Кісіль // Психология и коммуникация в правовой системе : сборник статей / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2016. – 1 электрон. опт. диск (СD-R). ‒ С. 216‒219.
URI: http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/1574
Appears in Collections:Психология и коммуникация в правовой системе (Могилев, 28–29 января 2016 г.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
R.-V. R. Kisil.pdf1.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.