Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/1806
Title: Використання медіаресурсів у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України
Authors: Гуменюк, Л. Й.
Issue Date: 23-May-2014
Publisher: Могилевский высший колледж МВД Республики Беларусь
Abstract: Актуальність матеріалу, викладеного у статті, обумовлена нагальними потребами відомчої освіти Міністерства внутрішніх справ України у створенні інформаційних систем, сприянні впровадженню медіатехнологій у навчально-виховний процес. Дослідження педагогічних умов ефективного використання медіа ресурсів у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів продиктована відсутністю медіа культури науково-педагогічного складу, недостатнім умінням застосування засобів медіа педагогіки, а також відсутністю наукових досліджень у царині професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ. У статті приводяться окремі результати вивчення ефективності використання медіаресурсів у процесі викладання навчальних дисциплін у Львівському державному університеті внутрішніх справ.
Description: Гуменюк, Л. Й. Використання медіаресурсів у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України [Электронный ресурс] / Л. Й. Гуменюк // Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве : сборник статей / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский высший колледж Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. высш. колледж МВД Респ. Беларусь, 2014. – 1 электрон. опт. диск (СD-R). ‒ С. 34‒42.
URI: http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/1806
Appears in Collections:Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве (Могилев, 23 мая 2014 г.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gumenek.pdf198,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.