Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/1810
Title: Тэлешоу ў медыясферы і медыяадукацыі
Authors: Кузьмінава, А. Ю.
Issue Date: 23-May-2014
Publisher: Могилевский высший колледж МВД Республики Беларусь
Abstract: Сучасная жанравая сістэма тэлежурналістыкі актыўна відазмяняецца, і тэрмі-налогія пастаянна патрабуе ўдакладнення. Даследаванне накіравана на выяўленне спецыфікі тэлешоу як феномена сучаснай медыясферы і медыяадукацыі. На падставе аналізу літаратурных крыніц і эмпірычнага матэрыялу зроблена спроба адказаць на актуальнае пытанне: шоу ў тэлежурналістыцы – жанр, форма або метад? Названы асноўныя рысы шоу-праграм (пастановачнасць і відовішчнасць, вялікая колькасць амплуа ўдзельнікаў камунікацыі), прапанавана азначэнне «тэлешоу» ў якасці жанру. Абмяркоўваюцца стратэгіі выкарыстання тэлешоу ў навучанні – як дома каля тэлеэкранаў, так і ва ўніверсітэцкіх аўдыторыях.
Description: Кузьмінава, А. Ю. Тэлешоу ў медыясферы і медыяадукацыі [Электронный ресурс] / А. Ю. Кузьмінава // Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве : сборник статей / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский высший колледж Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. высш. колледж МВД Респ. Беларусь, 2014. – 1 электрон. опт. диск (СD-R). ‒ С. 67‒75.
URI: http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/1810
Appears in Collections:Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве (Могилев, 23 мая 2014 г.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuzminova.pdf198.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.