Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/1811
Title: Бібліотечні засоби формування медіакомпетентності юнацтва та молоді: досвід України
Authors: Кулик, Є. В.
Issue Date: 23-May-2014
Publisher: Могилевский высший колледж МВД Республики Беларусь
Abstract: У статті, розглянувши значення медіаграмотності в юнацько-молодіжному середовищі, існуючі в Україні моделі медіаосвіти, запропоновано бібліотечні засоби формування медіакомпетентності юнацтва та молоді, виявлено фактори, що знижують активність залучення юнацьких бібліотек до медіа-освітнього руху та окреслено першочергові завдання для подолання труднощів.
Description: Кулик, Є. В. Бібліотечні засоби формування медіакомпетентності юнацтва та молоді: досвід України [Электронный ресурс] / Є. В. Кулик // Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве : сборник статей / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский высший колледж Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. высш. колледж МВД Респ. Беларусь, 2014. – 1 электрон. опт. диск (СD-R). ‒ С. 76‒84.
URI: http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/1811
Appears in Collections:Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве (Могилев, 23 мая 2014 г.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kylik.pdf246,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.