Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/1817
Title: Дидактичний потенціал коміксів
Authors: Остапенко, Л. П.
Соловйова, О. К.
Issue Date: 23-May-2014
Publisher: Могилевский высший колледж МВД Республики Беларусь
Abstract: В даній статті розглядається проблема використання коміксів у навчальній діяльності учнів. Розглянуто досвід інших країн, наведено приклади упровадження коміксів в учбовий процес. Обґрунтовується ідея про те, що використання даного виду медіа-продукції є актуальним завдяки його дидактичному потенціалу та наочності.
Description: Остапенко, Л. П. Дидактичний потенціал коміксів [Электронный ресурс] / Л. П. Остапенко, О. К. Соловйова // Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве : сборник статей / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский высший колледж Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. высш. колледж МВД Респ. Беларусь, 2014. – 1 электрон. опт. диск (СD-R). ‒ С. 121‒126.
URI: http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/1817
Appears in Collections:Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве (Могилев, 23 мая 2014 г.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ostapenko.pdf754.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.