Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/2174
Title: Структура і дынаміка інфармацыйнага спажывання жыхароў Магілёўскай вобласці
Authors: Выбарны, В. Д.
Венідзіктаў, С. В.
Даніленка, С. І.
Issue Date: 27-May-2015
Publisher: Могилевский институт МВД Республики Беларусь
Abstract: У артыкуле асэнсаваны вынікі сацыялагічнага даследавання аўдыторым СМІ Магілёўскай вобласці Рэспублікі Беларусь. Пададзены аналіз структуры і дынамікі інфармацыйнага спажывання, адзначаны заканамернасці стаўлення да медыя ў розных узроставых, прафесійных і тэрытарыяльных групах.
Description: Выбарны, В. Д. Структура і дынаміка інфармацыйнага спажывання жыхароў Магілёўскай вобласці [Электронный ресурс] / В. Д. Выбарны, С. В. Венідзіктаў, С. І. Даніленка // Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве : сборник статей / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2015. – 1 электрон. опт. диск (СD-R). ‒ С. 85‒90.
URI: http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/2174
Appears in Collections:Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве (Могилев, 27–29 мая 2015 г.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vibornii-Venidziktov-Danilenko.pdf281.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.