Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/286
Title: Професіоналізуюча функція комунікативного середовища вищого медичного закладу освіти
Authors: Бичко, М. В.
Issue Date: 28-May-2018
Publisher: Могилевский институт МВД Республики Беларусь
Abstract: У статті розглянуто проблему формування комунікативної компетентності майбутнього лікаря як одного із складників його професіоналізації в контексті комунікативного середовища закладу вищої освіти. Проаналізовано феномен середовища в його різнобічному науковому висвітленні та притаманні йому властивості щодо впливу на особистість майбутнього фахівця. Розкрито основні компоненти структури комунікативної компетентності, визначено роль та місце комунікативної компетентності у формуванні професіоналізму майбутнього лікаря.
Description: Бичко, М. В. Професіоналізуюча функція комунікативного середовища вищого медичного закладу освіти [Электронный ресурс] : сборник статей / М. В. Бичко // Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2018. – 1 электрон. опт. диск (СD-R). ‒ С. 18‒23.
URI: http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/286
Appears in Collections:Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве (Могилев, 28-31 мая 2018 г.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bichko.pdf226.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.