Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/925
Title: Вядомы ўкраінскі медыяпедагог У. Г. Гарпенка (да 75-годдзя з дня нараджэння)
Authors: Бязручка, А. В.
Issue Date: 22-May-2017
Publisher: Могилевский институт МВД Республики Беларусь
Abstract: У артыкуле даследуецца педагагічная дзейнасць вядомага ўкраінскага медыяпедагога, кінарэжысёра, кіназнаўцы, доктара мастацтвазнаўства, прафесара, ака¬дэміка Акадэміі вышэйшай школы Уладзіміра Рыгоравіча Гарпенкі. Асаблівая ўвага нададзена галоўнаму медыяпедагагічнаму праекту Уладзіміра Гарпенкі — створанаму ім Інстытуту экранных мастацтваў імя Івана Мікалайчука. Прааналізаваны асноўныя педагагічныя прыёмы і метады падрыхтоўкі спецыялістаў экранных мастацтваў у Інстытуце экранных мастацтваў імя Івана Мікалайчука, у якім на працягу дзесяці гадоў У. Р. Горпенка быў рэктарам.
Description: Бязручка, А. В. Вядомы ўкраінскі медыяпедагог У. Г. Гарпенка (да 75-годдзя з дня нараджэння) [Электронный ресурс] / А. В. Бязручка // Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве : сборник статей / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2017. – 1 электрон. опт. диск (СD-R). ‒ С. 43‒48.
URI: http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/925
Appears in Collections:Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве (Могилев 22–26 мая 2017 г.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43.pdf224.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.