Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/1552
Title: Публічнае выступленне юрыдычнай тэматыкі: бар’еры разумення і ўзаемадзеяння
Authors: Венідзіктаў, С. В.
Наздрын-Платніцкая, А. І.
Issue Date: 28-Jan-2016
Publisher: Могилевский институт МВД Республики Беларусь
Abstract: У артыкуле раскрываецца спецыфіка дакамунікатыўнай і камунікатыўнай стадый публічнага выступлення юрыдычнай тэматыкі. Аналізуюцца напрамкі павышэння эфектыўнасці дзейнасці прамоўцы з улікам аўдыторнага фактару (пол, узрост, адукацыя і г. д.). Прапануюцца практычныя рэкамендацыі аптымізацыі камунікатыўнай дзейнасці супрацоўнікаў органаў унутраных спраў у масавай аўдыторыі.
Description: Венідзіктаў, С. В. Публічнае выступленне юрыдычнай тэматыкі: бар’еры разумення і ўзаемадзеяння [Электронный ресурс] / С. В. Венідзіктаў, А. І. Наздрын-Платніцкая // Психология и коммуникация в правовой системе : сборник статей / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2016. – 1 электрон. опт. диск (СD-R). ‒ С. 106‒110.
URI: http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/1552
Appears in Collections:Психология и коммуникация в правовой системе (Могилев, 28–29 января 2016 г.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Venidiktau, A. I. Nazdrin-Platnitskaya.pdf2.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.