Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/7995
Title: Выкарыстанне форм кааператыўнага навучання пры вывучэнні дысцыпліны «Беларуская мова (прафесійная лексіка)»
Other Titles: The use of forms of cooperative learning in the study of the discipline «Belarusian language (professional vocabulary)»
Authors: Шубадзёрава, А. М.
Issue Date: 24-Apr-2023
Publisher: Могилевский институт МВД Республики Беларусь
Abstract: У артыкуле аналізуюцца асаблівасці кааператыўнага навучання. разглядаюцца прынцыпы і формы сумеснай работы, прыведзены прыклады прымянення гэтай тэхналогіі на практыцы. Адзначаецца, што кааператыўныя формы навучання садзейнічаюць павышэнню вучэбна-пазнавальнай актыўнасці студэнтаў, развіваюць маўленне, камунікатыўнасць і мысленчую дзейнасць.
Description: Шубадзёрава, А. М. Выкарыстанне форм кааператыўнага навучання пры вывучэнні дысцыпліны «Беларуская мова (прафесійная лексіка)» [Электронный ресурс] / А. М. Шубадзёрава // Языковая компетентность: методические аспекты практико-ориентированного образования : сборник научных статей / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2023. – 1 электрон. опт. диск (СD-R). ‒ С. 218‒223.
URI: http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/7995
Appears in Collections:Языковая компетентность: методические аспекты практико-ориентированного образования (Могилев, 24–28 апреля 2023 г.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shubаdziorava.pdf223.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.