Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/1805
Title: Вучэбнае тэлебачанне: патэнцыял інтэграцыі ў адукацыйнае асяроддзе ва ўмовах адсутнасці медыяспецыялізацыі
Authors: Венідзіктаў, С. В.
Issue Date: 23-May-2014
Publisher: Могилевский высший колледж МВД Республики Беларусь
Abstract: У артыкуле прыводзіцца тэарэтычная мадэль інтэграцыі вучэбнага тэлебачання ў адукацыйны працэс ва ўмовах адсутнасці медыяспецыялізацыі, аналізуецца вопыт яе практычнай рэалізацыі ў Магілёўскім вышэйшым каледжы Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, раскрываецца патэнцыял тэлевізійнай лабараторыі ў развіцці медыякамунікатыўнай кампетэнтнасці навучэнцаў.
Description: Венідзіктаў, С. В. Вучэбнае тэлебачанне: патэнцыял інтэграцыі ў адукацыйнае асяроддзе ва ўмовах адсутнасці медыяспецыялізацыі [Электронный ресурс] / С. В. Венідзіктаў // Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве : сборник статей / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский высший колледж Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. высш. колледж МВД Респ. Беларусь, 2014. – 1 электрон. опт. диск (СD-R). ‒ С. 25‒33.
URI: http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/1805
Appears in Collections:Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве (Могилев, 23 мая 2014 г.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Venidziktov.pdf180.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.