Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/2172
Title: Медыяадукацыя і медыйная грамадзянскасць
Authors: Венідзіктаў, С. В.
Issue Date: 27-May-2015
Publisher: Могилевский институт МВД Республики Беларусь
Abstract: Артыкул прысвечаны аналізу ў кантэксце медыяадукацыі медыйнай грамадзянскасці як новага тыпу ўзаемаадносін грамадства і дзяржавы ў інфармацыйнай сферы, здольнага супрацьстаяць тэндэнцыям фарміравання «апрацаванай рэальнасці” ва ўмовах глабалізацыі. Устанаўліваецца сувязь паміж медыйнай грамадзянскасцю і медыяграматнасцю, разглядаюцца рэсурсы іх развіцця ў адукацыйнай прасторы.
Description: Венідзіктаў, С. В. Медыяадукацыя і медыйная грамадзянскасць [Электронный ресурс] / С. В. Венідзіктаў // Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве : сборник статей / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2015. – 1 электрон. опт. диск (СD-R). ‒ С. 75‒81.
URI: http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/2172
Appears in Collections:Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве (Могилев, 27–29 мая 2015 г.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Venidziktov.pdf346.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.