Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/5903
Title: Користування соціальними мережами: альтернативний вибір психологічної безпеки чи негативний вплив на сучасних людей?
Other Titles: Пользование социальными сетями: альтернативный выбор психологической безопасности или негативное влияние на современных людей?
Authors: Вайда, Т. С.
Issue Date: 24-May-2021
Publisher: Могилевский институт МВД Республики Беларусь
Abstract: У роботі розглянуто одну з актуальних дуалістичних проблем для сучасної людини та суспільства в цілому — вплив соціальних мереж на особу, зокрема, забезпечення соціально-психологічної безпеки особи можливостями інтернет-ресурсів та їх деструктивна дія на особистість як негативного фактору. У проведеному дослідженні проаналізовано різноплановий вплив соціальних мереж на людей, котрий залежить від багатьох об’єктивних факторів (змісту та доступності засобів комунікації) і суб’єктивних передумов (наявності відповідних особистісних якостей щодо його (контенту) сприйняття). Позитивний аспект впливу соціальних мереж розглядається як стосовно особи, так і по відношенню до соціуму в цілому — як нова форма спілкування та самовираження людини, спосіб захисту від негативної інформації теленовин й інших засобів масової інформації тощо. Незадовільний вплив конкретного інтернет-контенту соцмереж для окремих людей проявляється у деформації психоемоційного стану особи, порушує їх усталений стиль життя, створює передумови та загрози для існування особи та ін. У статті зроблено висновок про важливість розвитку у користувачів критичного мислення для забезпечення їх психологічної безпеки та захисту від впливу негативного контенту, котрий подається у новинах та розміщуються в інтернет-ресурсах (соціальних мережах).
Description: Вайда, Т. С. Користування соціальними мережами: альтернативний вибір психологічної безпеки чи негативний вплив на сучасних людей? [Электронный ресурс] / Т. С. Вайда // Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве : сборник научных статей / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. — Могилев : Могилев. институт МВД, 2021. — 1 электрон. опт. диск (СD-R). ‒ С. 56‒66.
URI: http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/5903
Appears in Collections:Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве (Могилев, 24-28 мая 2021 г.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vajda.pdf316.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.